Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2011

mizuki-uke
6714 b7ed
just take me there.
or buy me Pocky. :C
Reposted fromsatsu satsu viasunako sunako
mizuki-uke
2583 4f97 500
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viasunako sunako
6935 11bf

(via vaka)

Reposted fromkattrina kattrina viasunako sunako
mizuki-uke
2485 7796
Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu! Pantsu!

July 12 2011

mizuki-uke
mizuki-uke
mizuki-uke
9227 cc65
Reposted fromsaku saku viawhenthesungoesdown whenthesungoesdown

I really love it when other people freak out and i'm the only calm one there.

Reposted fromjjongsaurr jjongsaurr viaTUVim TUVim
mizuki-uke
5604 e26e
Reposted fromrainles rainles viaTUVim TUVim
mizuki-uke
6619 bb49
Reposted fromvictarionvon victarionvon viaerli erli
mizuki-uke
6699 7bba
Reposted fromemoxcoree emoxcoree viaenisha enisha
mizuki-uke
6963 f6c4 500
EVERYONE SHOULD WEAR ONE OF THESE!
Reposted frommalinowowa malinowowa viakrainakredek krainakredek
mizuki-uke
Wciąż gram wariatkę i udaję, że nic złego w tym chujowym życiu się nie stało..
Reposted frommefir mefir viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
mizuki-uke
3948 8556
Reposted fromskins skins viadiedrunk diedrunk
mizuki-uke
ktoś mnie pogryzł, wypluł, a teraz leżę gdzieś na podłodze i nie mam siły wstać
— uratuj mnie

July 11 2011

mizuki-uke
najbardziej boję się samotności. takiej, która rozdziera duszę. a każde milczenie jest krzykiem. boję się, że dla nikogo nie będę ważna, że nikomu nie będzie na mnie zależało, że zostanę sama i z tym sobie nie poradzę. boję się o to każdego dnia i dlatego kurczowo trzymam się ludzi, których uważam za bliskich. a tych, z dnia na dzień, jest coraz mniej ...
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamadinsane madinsane
mizuki-uke
tumblr is for hipsters.
soup is for SPECIAL people ♥
mizuki-uke
4834 f870
mizuki-uke
8082 cf23
fact.
mizuki-uke
znam to uczucie, gdy nie podejmujesz własnych decyzji. czujesz się bezbronna, bo nie chcesz nikogo zranić, ale w efekcie ranisz innych oraz siebie.
Ja tak zrobiłam i stoję tu, samotna.
— gossip girl.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viamadinsane madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl